Επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών

Επισκευάζουμε σχεδόν κάθε είδους ηλεκτρονική πλακέτα λευκής  συσκευής.(πλυντηρίου ψυγείου κλπ)

Εξάμηνη εγγύηση σε κάθε μας επισκευή