Εγκατάσταση κεραιών TV

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
Εγκαθιστούμε η επισκευάζουμε την ατομική κεραία σας μετράμε το σήμα λήψεως με σύγχρονο ψηφιακό πεδιόμετρο και αντικαθιστούμε τα φθαρμένα εξαρτήματα η ολόκληρη την κεραία αν χρειάζεται.
Εγκαθιστούμε η επισκευάζουμε την κενρική κεραία σας μετράμε το σήμα λήψεως με σύγχρονο ψηφιακό πεδιόμετρο και αντικαθιστούμε τα φθαρμένα εξαρτήματα τον ενισχυτή τις μπρίζες η ολόκληρη την κεραία αν χρειάζεται.Μετράμε με πιστοποιημένο όργανο
 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με προβλήματα εκπομπής του τηλεοπτικού σήματος και οδηγίες γρήγορης και αποτελεσματικής επίλυσης τους.

Κάποια κανάλια δεν παίζουν, δείχνει μαύρη εικόνα

Όταν κάποιο κανάλι δεν λαμβάνεται και εμφανίζει μαύρη εικόνα, είναι σημάδι κακής λήψης σήματος. Πιθανές αιτίες είναι : να έχει χαθεί η στόχευση της κεραίας από τον κεντρικό αναμεταδότη λόγω καιρικών φαινομένων, να εχούν φθαρεί ή κοπεί ή αλοιωθεί τα  καλώδια, να έχει βρχυκύκλωσει ή καταστραφεί η κεραία ,να έχει καεί ο ενισχυτής.Για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης από την κεντρική κεραία μέχρι τον τελικό ή τελικούς δέκτες τηλεόρασης.

Η εικόνα κάνει πράσινα και μπλε παράθυρα

Το φαινόμενο του pixel όπως ονομάζεται η εμφάνιση χρωματιστών τετραγώνων στην οθόνη οφείλεται σε “κακό” σήμα και πιθανότατα σε κάποιο βραχυκύκλωμα ή σε κάποια απο τις αιτίες που αναφέρθηκαν παραπάνω  Είναι αρκετά σύνηθες, με την πάροδο του χρόνου κυρίως αλλά και με ανθρώπινη παρέμβαση να υπάρξει βραχυκύκλωμα του καλωδίου που συνδέει την κεραία της τηλεόρασης με την κεντρική εγκατάσταση. Σε αρκετές περιπτώσεις το βραχυκύκλωμα μπορεί να είναι στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού και είναι απαραίτητο να ελεγχθούν όλες οι πρίζες και οι συνδέσεις της κεραίας. Αιτία του φαινομένου pixel μπορεί να είναι ακόμα και ένας κατεστραμμένος ενισχυτής σήματος ή ένας διακλαδωτήρας σήματος.

Κάνει έναν παράξενο ήχο και κολλάει η εικόνα

Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, το πρόβλημα οφείλεται σε “κακό” ποιοτικά σήμα το οποίο λαμβάνεται από την κεραία. Το σήμα είναι δυνατόν να παραμορφώνεται σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής από την κεραία έως και τους τελικούς δέκτες. Κάτι τέτοιο συνήθως οφείλεται σε βραχυκύκλωμα καλωδίων. Αρκετά συχνά η αιτία του προβλήματος είναι κακής ποιότητας ή φθαρμένη από το πέρασμα του χρόνου κεραία. Για την αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος της εγκατάστασης, των συσκευών που παρεμβάλλονται και των συνδέσεων.

Παρεμβολές επίγειας τηλεόρασης λόγω σημάτων 4G

Το σήμα 4G ή LTE εκπέμπεται από τις συχνότητες UHF και συγκεκριμένα τα κανάλια 61 – 69. Αυτό το σήμα έχει σχεδόν διπλάσια ισχύ από το επίγειο ψηφιακό σήμα και προκαλεί σοβαρές παρεμβολές στην επίγεια τηλεόραση. Παρεμβολές που γίνονται όλο και πιο δυνατές όσο η κεραία TV είναι πιο κοντά στην κεραία εκπομπής του LTE (4G).

Τα σήματα LTE, αν δεν φιλτραριστούν, παρουσιάζουν τα εξής προβλήματα:

1. Ο ενισχυτής τηλεόρασης θα αδυνατεί να κάνει λήψη των ψηφιακών καναλιών καθώς θα υπερδιεγείρεται  λόγω των ισχυρών σημάτων 4G που δέχεται στην είσοδό του.

2. Διακλαδωτήρες χωρίς θωράκιση και καλώδια με κακή θωράκιση ή φθαρμένα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα καθότι θα πάρουν επαγωγικά το σήμα LTE (4G)

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρέπει να εφαρμοστεί η παρακάτω λύση:

1. Αντικατάσταση κεραίας με κεραία που ενσωματώνει φίλτρο LTE

2. Αντικατάσταση ενισχυτή (ιστού ή κεντρικού) με ενισχυτή για εγκαταστάσεις με ενσωματωμένο φίλτρο για σήματα LTE.(Όπου χρησιμοποιούμε ενισχυτή)

3. Αντικατάσταση διακλαδωτήρων με διακλαδωτήρες με αυξημένη θωράκιση

4. Αντικατάσταση καλωδίου με διπλή θωράκιση

Κεντρική κεραία πολυκατοικίας

Η κεντρική κεραία πολυκατοικίας είναι μία πολύπλοκη εγκατάσταση που αν ανατεθεί σε μη εξειδικευμένους τεχνικούς μπορεί να είναι και πολυδάπανη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολυκατοικιών διαθέτουν ένα πεπαλαιωμένο σύστημα κεντρικής κεραίας με απαρχαιωμένους ενισχυτές. Η φθορά του χρόνου σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα, συμβάλλουν ώστε το τηλεοπτικό σήμα να φτάνει στο δέκτη με πολλά προβλήματα.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν συνήθως “στήλες” καλωδιώσεων για να διανέμουν το σήμα στα διαμερίσματα από την ταράτσα έως και το ισόγειο. Κάθε στήλη τροφοδοτεί περισσότερα του ενός διαμερίσματος και κάθε διαμέρισμα διαθέτει περισσότερες από μία πρίζες TV. Αυτό σημαίνει ότι αν κάπου υπάρχει βραχυκύκλωμα τότε επηρεάζεται όλη η στήλη και το τηλεοπτικό σήμα φτάνει στους δέκτες όλων των ενοίκων με πολύ κακή ποιότητα. Πολλοί ένοικοι λοιπόν κάνουν παράπονα και κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα ή από πού προέρχεται.

Κεντρική κεραία πολυκατοικίας

Πολλές φορές το σήμα που φτάνει στους δέκτες είναι υψηλό αλλά αυτό δεν αρκεί ώστε να έχουμε εικόνα. Οι πολλαπλές διακλαδώσεις στη διαδρομή της καλωδίωσης ή ένα βραχυκύκλωμα ρίχνουν την ποιότητα του σήματος κατακόρυφα. Έτσι το αποτέλεσμα είναι “κακό σήμα”. Η στήλη μεταφέρει “θόρυβο” από την κεραία στους δέκτες κι αυτό αποτρέπει την μετάδοση εικόνας.

Θυμίζουμε ότι μία βραχυκυκλωμένη πρίζα διαμερίσματος ή ένας χαλασμένος διακλαδωτής επηρεάζει πολλαπλούς ορόφους και διαμερίσματα.

Για να αντιμετωπιστεί μία τέτοια κατάσταση πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο κεραιοσύστημα ξεκινώντας από την κεντρική κεραία. Εξειδικευμένος τεχνικός πρέπει να λάβει μετρήσεις του σήματος σε όλη τη διαδρομή της καλωδίωσης. Να ελεγχθούν οι διακλαδώσεις και οι πρίζες των διαμερισμάτων για την αγωγιμότητα και την ποιότητα σήματος που μεταφέρουν. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να εντοπιστεί το σημείο με το πρόβλημα κι έτσι να δοθεί συγκεκριμένη λύση, γρήγορα και οικονομικά.

ΕΓΓΥΗΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ