Προσπαθώντας πάντα να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας φροντίζουμε να διατηρούμε την τεχνογνωσία μας σε υψηλά επίπεδα παρακολουθώντας τεχνικά σεμινάρια καθώς και εκσυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό του εργαστήριου μας με σύγχρονο ψηφιακό πεδιόμετρο ...